Kokoelma: Yleiset ehdot

Yleiset ehdot

1 Soveltamisala

Retipalm GmbH:n ja asiakkaan välisiin liikesuhteisiin sovelletaan yksinomaan yleisiä sopimusehtojamme, sellaisina kuin ne ovat voimassa tilaushetkellä. Asiakkaan ehdot, jotka poikkeavat meidän ehdoistamme, edellyttävät kirjallista suostumustamme.

2 Sopimuksen tekeminen

2.1 Kaikki tarjouksemme ovat sitomattomia.

2.2 Sopimus retipalm GmbH:n ja asiakkaan välillä syntyy, kun retipalm GmbH hyväksyy asiakkaan hakemuksen. Asiakkaan hakemus tehdään lähettämällä retipalm GmbH:n toimittama, täysin täytetty tilauslomake. Hakemus sitoo asiakasta, § 145 BGB. Retipalm GmbH ei ole velvollinen hyväksymään asiakkaan hakemuksia, ja se voi kieltäytyä hyväksymisestä milloin tahansa ilman perusteluja. Tässä tapauksessa retipalm GmbH ilmoittaa asiakkaalle välittömästi sähköpostitse hakemuksen hyväksymättä jättämisestä. retipalm GmbH hyväksyy hakemuksen lähettämällä asiakkaalle sähköpostitse tilausvahvistuksen. Sopimus syntyy tilausvahvistuksen lähettämisen yhteydessä.

3 Toimitus

3.1 Kun retipalm GmbH on vastaanottanut tilauksen ja vahvistuksen, toimitus tapahtuu mahdollisimman pian. Jälkikäteismaksun ja ennakkomaksun tapauksessa retipalm GmbH:n lähettämisajankohta ja toimitusaika määräytyvät kohdan 5.3 mukaisesti. retipalm GmbH ei voi vaikuttaa pakettitoimittajan aiheuttamiin toimitusviiveisiin. Toimitus tapahtuu ilmoittamaasi osoitteeseen.

3.2 retipalm GmbH pidättää oikeuden osatoimituksiin. Tässä tapauksessa retipalm GmbH pidättää oikeuden peruuttaa sopimuksen ja jättää tilaamansa tavarat toimittamatta, jos niitä ei ole saatavilla. Jos asiakas on jo maksanut ostohinnan, retipalm GmbH palauttaa sen luonnollisesti välittömästi.

3.3 Asiakas on velvollinen varmistamaan, että paketteja ei ole avattu, vahingoitettu tai muulla tavoin manipuloitu vastaanoton yhteydessä. Jos näin kuitenkin tapahtuu, hän on velvollinen kieltäytymään vastaanottamisesta. Jos hän kuitenkin ottaa lähetyksen vastaan, hän tekee sen omalla vastuullaan. Tällöin retipalm GmbH vapautuu vastuusta ja asiakkaan vaatimukset BGB:n 437 §:n mukaisista oikeuksista raukeavat.

4. peruutusehdot - peruutusoikeus ja tavaroiden palauttaminen

4.1 Peruuttamisoikeus: Voit peruuttaa sopimusilmoituksesi 14 päivän kuluessa ilman perusteluja kirjallisesti (esim. kirjeitse, faksilla, sähköpostilla) tai - vaikka tavarat toimitettaisiin sinulle ennen määräaikaa - palauttamalla tavarat. Määräaika alkaa tämän tekstimuotoisen ohjeen vastaanottamisesta, mutta ei kuitenkaan ennen kuin vastaanottaja on vastaanottanut tavarat (toistuvasti toimitettavien samankaltaisten tavaroiden osalta ei ennen ensimmäisen osatoimituksen vastaanottamista) eikä myöskään ennen kuin olemme täyttäneet tiedonantovelvollisuutemme EGBGB:n 246 §:n 2 momentin yhdessä EGBGB:n 1 §:n 1 ja 2 momentin kanssa sekä velvollisuutemme BGB:n 312g §:n 1 momentin 1 virkkeen 1 kohdan yhdessä EGBGB:n 246 §:n 3 momentin kanssa. Peruutusajan noudattamiseksi riittää, että peruutusilmoitus tai tavarat lähetetään ajoissa kirjallisesti. Peruutus on lähetettävä osoitteeseen retipalm GmbH, Spitalwiese 10a, 55425 Waldalgesheim, Saksa, puhelin +49 6721 98753-0, faksi +49 6721 98753-29, sähköposti: cosmetics@retipalm.de

4.2 Peruuttamisen seuraukset: Jos sopimus peruutetaan tosiasiallisesti, molempien osapuolten saamat palvelut on palautettava ja mahdolliset edut (esim. korot) on palautettava. Jos et pysty palauttamaan tai luovuttamaan meille saamiasi tavaroita tai palveluita ja niistä saatuja etuja (esim. käyttöetuja) tai jos voit palauttaa tai luovuttaa ne vain osittain tai huonontuneessa kunnossa, sinun on korvattava meille menetetty arvo. Sinun on korvattava tavaran huonontuminen ja sen käyttö vain, jos käyttö tai huonontuminen johtuu tavaran käsittelystä, joka ylittää sen ominaisuuksien ja toimivuuden testaamisen. Ominaisuuksien ja toimivuuden testaaminen ei kuitenkaan tarkoita kyseisen tavaran testaamista ja kokeilemista (tuotteen sisällön avaamista). Pakettipostina lähetettävät tavarat palautetaan asiakkaan vastuulla ja kustannuksella. Maksujen palautusvelvoitteet on täytettävä 30 päivän kuluessa. Määräaika alkaa teidän osalta peruutusilmoituksenne tai tavaroiden lähettämisestä, meidän osalta niiden vastaanottamisesta.

4.3 Käytetyt, avatut tai pumpatut pullot, purkit tai annostelulaitteet ovat vaihdon ulkopuolella. retipalm GmbH pidättää itsellään oikeuden kieltäytyä palauttamasta sellaisten tuotteiden ostohintaa, jotka eivät täytä näitä myyntiehtoja.

5 Maksuehdot ja toimituskulut

5.1 Toimituskulujen kiinteä hinta on 5,95 euroa kaikille lähetyksille.

5.2 Maksu suoritetaan verkkotilauslomakkeessa tarjotulla maksutavalla, eli shopify-maksuilla, postiennakolla, ennakkomaksulla (pankkisiirto) tai luottokortilla. Pidätämme oikeuden kytkeä yksittäiset maksutavat tilapäisesti pois päältä teknisistä syistä. Ennakkomaksu, eli laskun summan siirto retipalm GmbH:n tilille Mainzer Volksbankissa IBAN: DE76 5519 0000 0387 9900 13, BIC: MVBMDE55XXX tai Itävallasta: Volksbank Kufstein IBAN: AT88 4377 0000 0032 6194, BIC: VBOEATWWKUF lähetetään maksun vastaanottamisen jälkeen. Jos maksu suoritetaan luottokortilla, maksutiedot toimitetaan pankkiin yhden päivän kuluttua tavaran toimittamisesta.

5.3 Veloitamme 12,50 euron maksun tilauksen käsittelystä postiennakolla, Deutsche Post veloittaa lisäksi 2,50 euroa noutopalvelustaan paketin luovutuksen yhteydessä.

5.4 Kaikki hinnat ovat lopullisia hintoja euroina sisältäen voimassa olevan arvonlisäveron. Toimitusosoitteesta (vastaanottajamaasta) riippuen kassalla ilmoitettu arvonlisävero voi vaihdella. Voimassa ovat tilaushetken hinnat. Kauppahinta erääntyy maksettavaksi tilattujen tavaroiden toimituksen yhteydessä.

6. Myydyt määrät

Tavaroita ei ole tarkoitettu jälleenmyyntiin. Siksi hyväksymme vain tavanomaisia kotitalousmääriä sisältäviä tavaroita koskevia tilauksia. Jos tilauksesi sisältää määriä, jotka eivät ole tavanomaisia kotitalouksissa, retipalm GmbH:lla on oikeus kieltäytyä hyväksymästä tarjoustasi. Tässä tapauksessa ilmoitamme siitä välittömästi sähköpostitse (ks. myös kohta 2).

7 Omistuksenpidätys

Tavarat pysyvät retipalm GmbH:n omaisuutena, kunnes maksu on suoritettu kokonaisuudessaan.

8 Virheitä koskevat vaatimukset ja vastuu

8.1 Jos ostetussa tavarassa on virhe, lakisääteiset takuuoikeudet § 434ff. BGB:N MUKAISET TAKUUOIKEUDET.

8.2 Virheitä koskevien vaatimusten vanhentumisaika on kaksi viikkoa tavaran toimittamisesta.

8.3 Asiakkaan kaikki muut vaatimukset oikeudellisista perusteista riippumatta, erityisesti asiakkaan vahingonkorvausvaatimukset, on suljettu pois, paitsi jos vahinko on aiheutettu meidän, eli retipalm GmbH:n ja/tai sen laillisten edustajien tai meidän apulaisemme tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta. Tämä vastuun poissulkeminen ei koske asiakkaan vaatimuksia, jotka johtuvat ennen sopimuksen tekemistä tapahtuneesta velvollisuuksien laiminlyönnistä (BGB:n 311 §:n 2. 3 momentti yhdessä BGB:n 280 §:n 1 momentin kanssa). Tämä vastuunpoissulkeminen ei myöskään koske sitä, että retipalm GmbH ja/tai sen lailliset edustajat tai avustajamme rikkovat tuottamuksellisesti olennaisia sopimusvelvoitteita; tällöin vastuu rajoittuu kuitenkin ennakoitavissa olevaan, tyypillisesti syntyvään vahinkoon. Edellä mainitut vastuunrajoitukset eivät vaikuta retipalm GmbH:n lakisääteiseen ankaraan vastuuseen. Sama pätee tuottamukselliseen hengen, ruumiin tai terveyden vahingoittamiseen ja tuotevastuulain 1.4 §:n mukaisten vaatimusten esittämiseen.

9 Suostumus tietojenkäsittelyyn

retipalm GmbH:lla on oikeus kerätä, käsitellä ja käyttää henkilötietoja, mukaan lukien asiakaskohtaiset käyttötiedot, sikäli kuin se on tarpeen tilausten käsittelyä, tavaroiden toimittamista ja palveluiden tarjoamista sekä maksujen käsittelyä varten (ostotilauksen yhteydessä myös tarvittavia tarkastuksia varten). Henkilötietoja luovutetaan retipalm GmbH:n ulkopuolisille yrityksille, organisaatioille tai henkilöille jäljempänä kuvatussa laajuudessa: retipalm GmbH antaa muille yrityksille ja henkilöille toimeksiantoja tehtävien suorittamiseksi. Esimerkkejä ovat pakettien jakelu, kirjeiden tai sähköpostien lähettäminen, asiakasluetteloiden ylläpito, maksujen käsittely (luottokortti, suoraveloitus ja tiliöinti) tai asiakaspalvelu. Näillä palveluntarjoajilla on pääsy henkilötietoihin, jotka ovat tarpeen heidän tehtäviensä suorittamiseksi. Jos tilaus tehdään kolmannen osapuolen suosituksesta, osto vahvistetaan myös tälle kolmannelle osapuolelle. Lisäksi henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille jossakin seuraavista tapauksista: - asiakkaan nimenomaisella suostumuksella - oikeudellisista syistä, jos retipalm GmbH voi olettaa, että pääsy näihin tietoihin tai niiden käyttö, säilyttäminen tai luovuttaminen on kohtuudella tarpeen sovellettavien lakien, asetusten tai sovellettavan prosessioikeuden noudattamiseksi tai täytäntöönpanokelpoisen viranomaismääräyksen noudattamiseksi; - sovellettavien käyttöehtojen noudattamisen valvomiseksi, mukaan lukien mahdollisten rikkomusten tutkiminen - petosten, turvallisuus- tai teknisten ongelmien havaitsemiseksi, estämiseksi tai muulla tavoin käsittelemiseksi - retipalm GmbH:n, sen asiakkaiden tai yleisön oikeuksien, omaisuuden tai turvallisuuden suojelemiseksi vahingoittumiselta lain sallimissa tai edellyttämissä rajoissa.

10. riitojenratkaisufoorumi

EU:n verkkovälitteinen riidanratkaisufoorumi (EU-asetuksen ODR-asetuksen 14 artiklan 1 kohta) ja kaikki sitä koskevat tiedot löytyvät seuraavasta linkistä: http://ec.europa.eu/consumers/odr